Author: KWW ANDRZEJ STRZECHMIŃSKI

Filmy promocyjne na FB

4 listopada głosujmy na STABILNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ!

Zapraszamy do obejrzenia spotu wyborczego, w którym Andrzej Strzechmiński przekonuje, dlaczego 4 listopada warto głosować właśnie na niego!

Opublikowany przez KWW Andrzej Strzechmiński Wtorek, 30 października 2018
Andrzej Strzechmiński

Czasem nam się wydaje, że kogoś znamy, jak to mówią, na wylot. Andrzeja Strzechmińskiego mieliśmy szansę poznać jako burmistrza, lidera, zaangażowanego samorządowca. Poznajcie Andrzeja Strzechmińskiego – męża, łebianina, człowieka pełnego pasji. Zapraszamy do obejrzenia naszego spotu wyborczego!

Opublikowany przez KWW Andrzej Strzechmiński Czwartek, 1 listopada 2018
Finał

Końcówka kampanii tuż, tuż!W wielkim finale kampanii Andrzeja Strzechmińskiego wystąpią przed Wami Radni Miasta Łeby, którzy zdecydowali się poprzeć Kapitana naszej Drużyny!Do zobaczenia w niedzielę!

Opublikowany przez KWW Andrzej Strzechmiński Piątek, 2 listopada 2018

Drodzy Mieszkańcy Łeby!

W imieniu swoim oraz wszystkich Kandydatek i Kandydatów startujących zarówno do Rady Miejskiej jak i na stanowisko burmistrza naszego miasta pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy zdecydowali się pójść do wyborczych urn. Tych, którzy tego nie uczynili zachęcam do udziału w II turze wyborów na Burmistrza Miasta Łeby. To bardzo ważne, aby właśnie 4 listopada wziąć udział w kluczowym dla przyszłości Łeby wydarzeniu.

Kadencja samorządu została wydłużona do 5 lat. Tym bardziej zachęcam wszystkich Państwa do spełniania obywatelskiego obowiązku. Każde wybory to nie tylko wielkie święto demokracji. Pamiętajmy o współodpowiedzialności za Naszą Gminę, za to co wspólne. Liczę, że trwająca druga tura wyborów będzie oparta o rzetelną, konstruktywną dyskusję o przyszłości. Wierzę, że będzie to kampania wolna od niepotrzebnych emocji i nieprawdy. Przez ostatnie kilka lat Łeba stała się miastem nowoczesnym, doinwestowanym i oddłużonym.

Co wiemy dzisiaj, po zakończeniu I tury? W Radzie Miejskiej radni reprezentujący mój komitet uzyskali większość. Po raz drugi z rzędu największym zaufaniem obdarzono ludzi mnie reprezentujących, Drużynę Andrzeja Strzechmińskiego!

Zdaję sobie sprawę, że po 8 latach przyszedł czas na bardziej rygorystyczną weryfikację. Fakt II tury jest dla mnie niesamowicie motywujący. Nigdy nie bałem się dużych wyzwań. Warto w tym momencie wrócić pamięcią 8 lat wstecz, do 2010 roku. Bardzo dobrze pamiętam ten czas. Czy pamiętacie Państwo jak wyglądał budżet Łeby a jak prezentuje się obecnie? Dochody bieżące zwiększyliśmy się o 67%! Zadłużenie udało nam się zniwelować o 12%. Wiele lat zajęło nam, wszystkim, bez wyjątku, bo to była nasza wspólna praca wyjście z tych długów. Oczywiście, nie ma burmistrzów idealnych.

Kiedy jednak sięgnę pamięcią 8 lat wstecz i dalej, widzę Łebę brudną, zaniedbaną. Niestety, tak po prostu było. 8 lat temu sprzeciwiłem się polityce zadłużania, kumoterstwa, nieprzemyślanych inwestycji i wygrałem wybory. Tak jak zapewne wielu z Państwa ja nie zapomniałem o dziwnych sytuacjach dotyczących sprzedaży działek za grosze, umarzaniu lub obniżaniu podatków dla wybranych, o bizantyjskich, horrendalnych kosztach utrzymania wyrażonych, chociażby rachunkami za catering. Młodszych wyborców zachęcam, aby zapytali swoich rodziców, dziadków czy starszych znajomych jak wyglądały tamte czasy. Do stabilnego rządzenia trzeba dwojga, czyli Burmistrza Miasta Łeby współpracującego z Radą Miasta Łeby. W momencie, w którym tej współpracy nie ma lub jest trudna do osiągnięcia miasto staje w miejscu. Czy stać nas na 5 lat niekończącego się konfliktu, braku zgody i dialogu? Pewnie, ja też nie jestem kandydatem idealnym tym bardziej, że mam za sobą dwie kadencje. Zdaję sobie sprawę, że nie dla wszystkich łebian ten wybór jest atrakcyjny. Trzeba wybrać pomiędzy obecnym burmistrzem, a jego poprzedniczką. Wielokrotnie wspominałem w ostatnich tygodniach, że Łeba nie potrzebuje rewolucji. Dziś powiem – Łeba potrzebuje stabilności, zgody, odpowiedzialnych rządów ludzi rozumiejących realia XXI wieku, a nie gry na tanich resentymentach. Przestańmy oglądać się za siebie. Razem spójrzmy w przyszłość. Wspólnie dla Łeby!

Andrzej Strzechmiński

List do Mieszkańców Łeby

Drodzy Mieszkańcy Łeby,

Łeba to nasze wspólne miejsce na Ziemi. Każdy z nas jest do tego wyjątkowego miejsca przywiązany w szczególny sposób. To oczywiście wiąże się z indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami adresowanymi w moim kierunku jako burmistrza naszego miasta. Zawsze uważałem, że do zarządzania naszym wspólnym dobrem należy podchodzić w sposób odpowiedzialny, mądrze inwestując w ludzi i miejsca.

Wszystkim Wam, Mieszkańcom Miasta Łeby pragnę podziękować za wysiłek i poświęcenie, który włożyliście w rozwój naszej wspólnoty. Nie mam wątpliwości, że dzięki współpracy i zaangażowaniu większości staliśmy się miastem na miarę 21 – ego wieku! To odważna teza, ale znajdująca potwierdzenie w przyznanych Łebie wyróżnieniach. Dla mnie jako Burmistrza Miasta Łeby szczególnie ważne było dostrzeżenie Nas w rankingu najlepszych plaż nad Bałtykiem przeprowadzonym przez znany na całym świecie dziennik „The Guardian”.

Wielokrotnie się spieraliśmy, ale w najważniejszych momentach potrafimy być razem. Dzięki temu udało nam się opracować studium wykonalności, w którym zawarliśmy główne kierunki jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne naszego miasta. Co więcej, zatwierdzamy plan zagospodarowania przestrzennego wykluczający możliwość działania firm deweloperskich na szeroką skalę. Wyprzedaż gruntów pod inwestycje prowadzone przez deweloperów spowodowałyby, że zysk z wynajmu wybudowanych apartamentów trafiałby do kieszeni ludzi całkowicie niezwiązanych z naszym miastem. Jakby tego było mało, budynki te przez większość roku stałyby puste, co naraziłoby budżet miasta na dodatkowe koszty.

Często prowadzimy ze sobą burzliwe rozmowy. Wnioski wypływające z wielu tych dyskusji są jednoznaczne. Po pierwsze, należy w bardziej efektywny sposób wykorzystywać nasze potencjały i przekształcić Łebę w kurort całoroczny. Po drugie – trzeba dokończyć tworzenie przyjaznych warunków pozwalających na przyciągnięcie do Łeby klientów nastawionych na luksusową ofertę turystyczną. Mam na myśli obiekty, które nie będą stanowić konkurencji dla oferty prezentowanej przez działalności należące do Łebian.

Łeba nie potrzebuje rewolucji. Żeby dalej rozwijać naszą wspólnotę musimy kontynuować politykę mądrych inwestycji. Łeba potrzebuje konsekwentnej kontynuacji rozpoczętych w ostatnich latach działań, które będą stanowiły krok milowy w rozwoju naszej gminy.

Życzę Wam, Drodzy Łebianie, abyśmy w najbliższym czasie potrafili zachować rozsądek i nie pozwolili sobie na wyssanie z Łeby tego co w niej najbardziej wartościowe.

Andrzej Strzechmiński

List do Mieszkańców Łeby - Andrzej Strzechmiński

Drodzy Łebianie

Daleko mi do ideału. Przez ostatnie lata na pewno popełniałem błędy. Wszystkich, których w jakikolwiek sposób uraziłem lub zawiodłem, przepraszam.

Dlaczego te wybory powinny być dla nas wszystkich aż tak szczególne?

Przegrana oznaczałaby, że do miasta wkroczą deweloperzy, którzy w przeciągu kilku lat doprowadzą do upadku Waszych działalności. Stracilibyście swój dorobek, to, na co ciężko pracowaliście przez kilka, a czasem nawet kilkanaście lat. Czy wiecie co oznacza w naszym przypadku budowa tzw. aparthoteli i innych ukrytych form działalności deweloperskiej? Jednorazowy zysk w postaci sprzedaży gruntów jest niczym w porównaniu do przeraźliwych strat gospodarczych i społecznych, które będzie musiało ponosić miasto, a więc my wszyscy. Stalibyśmy się miastem-widmo. Wpuszczenie deweloperów oznaczałoby niezdrową konkurencje, walkę w nierównej grze.

Chcę wygrać te wybory i doprowadzić do sytuacji, w której w Łebie powstaną luksusowe hotele, działające przez cały rok. Od wykonania tego milowego kroku dzielą nas milimetry. W sprawie maksymalnego ograniczenia wpływu deweloperów oraz działania na rzecz powstania całorocznych obiektów skierowanych do klientów premium zrobiliśmy już ogromnie dużo.

Jestem przygotowany i otwarty na konstruktywną krytykę. Pragnę jednak podkreślić, że w sprawie obrony Łeby przed deweloperami, w sprawie oczekiwanego kierunku rozwoju naszego miasta, a są to na dzień dzisiejszy sprawy fundamentalne, jestem osobą całkowicie wiarygodną.

To będzie stosunkowo krótka, dynamiczna kampania wyborcza. Niech to będzie kampania wolna od wpływu ludzi, którzy zrobią wszystko, aby wyssać z Łeby to co w niej najbardziej wartościowe. Ktoś kto w rzeczywistości chce oddać deweloperom klucze do miasta będzie w tej sprawie milczeć lub mówić Wam to co chcecie usłyszeć. Ja jestem inny – bywam uparty, czasem impulsywny, ale ostatecznie szczery i zawsze gotowy do walki o Wasze.

Przygotowaliśmy dla Was rzetelny, odważny program dotyczący infrastruktury, edukacji, polityki społecznej, senioralnej, kultury, inwestycji, wizerunku i promocji oraz prezentujemy odważnych i otwartych na nowe wyzwania kandydatów na radnych gotowych, aby wspólnie rozwijać nasze miasto.

Wspólnie dla Łeby
Andrzej Strzechmiński

Kalendarz wyborczy

 • do dnia 27 sierpnia 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • do dnia 27 sierpnia 2018 r. – zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
 • do dnia 6 września 2018 r. – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 • do dnia 11 września 2018 r. – powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych
 • do dnia 17 września 2018 r. – utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
 • do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24:00 – zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
 • do dnia 21 września 2018 r. – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika
 • do dnia 21 września 2018 r. – zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 • do dnia 26 września 2018 r. – przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
 • do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00 – zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • do dnia 28 września 2018 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
 • do dnia 1 października 2018 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim
 • do dnia 1 października 2018 r. – powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych
 • do dnia 1 października 2018 r. – sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
 • od dnia 6 października 2018 r. do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00 – nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze
 • do dnia 8 października 2018 r. – rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • do dnia 8 października 2018 r. – zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa
 • do dnia 12 października 2018 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • do dnia 16 października 2018 r. – składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
 • w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00 – zakończenie kampanii wyborczej
 • w dniu 20 października 2018 r. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
 • w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00 – głosowanie
 • w dniu 4 października 2018 r. godz. 7:00–21:00 – ponowne głosowanie w wyborach burmistrza

Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

Gdzie głosować?

Obwód głosowania nr 1

Obejmuje wyborców zamieszkałych na ulicach: Abrahama, Brzozowa, Chełmońskiego, Derdowskiego, Dojazdowa, Genewska, Kościuszki od nr 1 do nr 10, Kościuszki numery parzyste od nr 12 do nr 28, Kościuszki numery nieparzyste od nr 13 do nr 27 oraz wszystkie numery od nr 29 do nr 59, Krótka, Leśna, Matejki, Morska, Nadmorska, Nad Ujściem, Obrońców Westerplatte, Okrzei, Olszewskiego, Piekarska, Pocztowa, Sosnowa, Sportowa, Szkolna, Topolowa, Tysiąclecia, Wojska Polskiego, Wróblewskiego

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, ul. Tysiąclecia 11, 84-360 Łeba


Obwód głosowania nr 2

Obejmuje wyborców zamieszkałych na ulicach: 1 Maja, 10 Marca, 11 Listopada od nr 1 do nr 3A, 11 Listopada od nr 4 do nr 10, Aleja św. Jakuba, Aleja św. Mikołaja, Grunwaldzka, Jachtowa, Kopernika, Kościelna od nr 3 do nr 9A, Kościelna 2, Kwiatowa, Łąkowa, Ogrodowa, Plac Dworcowy, Powstańców Warszawy od nr 1 do nr 8, Powstańców Warszawy od nr 9 do nr 34D, Rąbka, Sienkiewicza, Słowińska, Teligi, Turystyczna, Wspólna, Wybrzeże, Zawiszy Czarnego

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. 11 Listopada 5A, 84-360 Łeba


Obwód głosowania nr 3

Obejmuje wyborców zamieszkałych na ulicach: Bałtycka, Błękitna, Bolesława Chrobrego, Emilii Plater, Generała Bema, Grabskiego, Jagiellońska, Jaśminowa, Kościuszki od nr 60 do nr 109, Kościuszki od nr 110 do końca, Kwiatkowskiego, Majora Sucharskiego, Mickiewicza, Mieszka I, Miła, Niedziałkowskiego, Nowęcińska od nr 2 do nr 13, Nowęcińska od nr 14 do końca, Paderewskiego, Parkowa, Piastów, Piwna, Pogodna, Powstańców W-wy od nr 35 do końca, Reja, Spokojna, Starzyńskiego, Wysockiego, Zielona

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Urząd Miejski, ul. Kościuszki 90, 84-360 Łeba


Na kogo głosować?

Okręg nr 1 – ulice: Leśna, Nadmorska, Obrońców Westerplatte, Sosnowa
Kandydat na radnego – Adam KLEINA

Okręg nr 2 – ulice: Brzozowa, Chełmońskiego, Dojazdowa, Genewska, Krótka, Matejki, Okrzei, Sportowa, Szkolna, Topolowa, Tysiąclecia
Kandydat na radnego – Zbigniew KOSECKI

Okręg nr 3 – ulice: Kościuszki od nr 1 do nr 10, Morska, Wojska Polskiego
Kandydat na radnego – Magdalena PLICHTA

Okręg nr 4 – ulice: Abrahama, Derdowskiego, Kościuszki numery parzyste od nr 12 do nr 28, Olszewskiego, Wróblewskiego
Kandydat na radnego – brak kandydata

Okręg nr 5 – ulice: Kościuszki numery nieparzyste od nr 13 do nr 27 oraz wszystkie numery od nr 29 do nr 59, Nad Ujściem, Piekarska, Pocztowa
Kandydat na radnego – Emil DETTLAFF

Okręg nr 6 – ulice: 11 Listopada od nr 1 do nr 3A, Kościelna od nr 3 do nr 9A,
Powstańców Warszawy od nr 9 do nr 34D
Kandydat na radnego – Jolanta WASZKIEWICZ

Okręg nr 7 – ulice: 11 Listopada od nr 4 do nr 10, Grunwaldzka, Jachtowa, Kopernika, Powstańców Warszawy od nr 1 do nr 8, Rąbka, Sienkiewicza, Słowińska, Turystyczna, Wybrzeże
Kandydat na radnego – Jakub KRAWCZYK

Okręg nr 8 – ulice: Aleja św. Mikołaja, Kościelna 2, Plac Dworcowy, Wspólna
Kandydat na radnego – Teresa TROJANOWICZ

Okręg nr 9 – ulice: 1 Maja, 10 Marca, Zawiszy Czarnego
Kandydat na radnego – Beata SMORAWSKA

Okręg nr 10 – ulice: Aleja św. Jakuba, Kwiatowa, Łąkowa, Ogrodowa, Teligi
Kandydat na radnego – Jerzy URYASZ

Okręg nr 11 – ulice: Kościuszki od nr 60 do nr 109
Kandydat na radnego – Katarzyna MAZUR

Okręg nr 12 – ulice: Kościuszki od nr 110 do końca, Nowęcińska od nr 2 do nr 13, Piastów, Piwna, Powstańców W-wy od nr 35 do końca, Zielona
Kandydat na radnego – Magdalena WÓJCICKA

Okręg nr 13 – ulice: Bolesława Chrobrego, Jagiellońska, Mieszka I, Nowęcińska od nr 14 do końca, Parkowa
Kandydat na radnego – Zdzisław STASIAK

Okręg nr 14 – ulice: Emilii Plater, Generała Bema, Jaśminowa, Majora Sucharskiego,Mickiewicza, Reja, Wysockiego
Kandydat na radnego – Bogdan RUŻYŁA

Okręg nr 15 – ulice: Bałtycka, Błękitna, Grabskiego, Kwiatkowskiego, Miła, Niedziałkowskiego, Paderewskiego, Pogodna, Spokojna, Starzyńskiego
Kandydat na radnego – Henryk GRYMM