List do Mieszkańców Łeby

Drodzy Mieszkańcy Łeby,

Łeba to nasze wspólne miejsce na Ziemi. Każdy z nas jest do tego wyjątkowego miejsca przywiązany w szczególny sposób. To oczywiście wiąże się z indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami adresowanymi w moim kierunku jako burmistrza naszego miasta. Zawsze uważałem, że do zarządzania naszym wspólnym dobrem należy podchodzić w sposób odpowiedzialny, mądrze inwestując w ludzi i miejsca.

Wszystkim Wam, Mieszkańcom Miasta Łeby pragnę podziękować za wysiłek i poświęcenie, który włożyliście w rozwój naszej wspólnoty. Nie mam wątpliwości, że dzięki współpracy i zaangażowaniu większości staliśmy się miastem na miarę 21 – ego wieku! To odważna teza, ale znajdująca potwierdzenie w przyznanych Łebie wyróżnieniach. Dla mnie jako Burmistrza Miasta Łeby szczególnie ważne było dostrzeżenie Nas w rankingu najlepszych plaż nad Bałtykiem przeprowadzonym przez znany na całym świecie dziennik „The Guardian”.

Wielokrotnie się spieraliśmy, ale w najważniejszych momentach potrafimy być razem. Dzięki temu udało nam się opracować studium wykonalności, w którym zawarliśmy główne kierunki jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne naszego miasta. Co więcej, zatwierdzamy plan zagospodarowania przestrzennego wykluczający możliwość działania firm deweloperskich na szeroką skalę. Wyprzedaż gruntów pod inwestycje prowadzone przez deweloperów spowodowałyby, że zysk z wynajmu wybudowanych apartamentów trafiałby do kieszeni ludzi całkowicie niezwiązanych z naszym miastem. Jakby tego było mało, budynki te przez większość roku stałyby puste, co naraziłoby budżet miasta na dodatkowe koszty.

Często prowadzimy ze sobą burzliwe rozmowy. Wnioski wypływające z wielu tych dyskusji są jednoznaczne. Po pierwsze, należy w bardziej efektywny sposób wykorzystywać nasze potencjały i przekształcić Łebę w kurort całoroczny. Po drugie – trzeba dokończyć tworzenie przyjaznych warunków pozwalających na przyciągnięcie do Łeby klientów nastawionych na luksusową ofertę turystyczną. Mam na myśli obiekty, które nie będą stanowić konkurencji dla oferty prezentowanej przez działalności należące do Łebian.

Łeba nie potrzebuje rewolucji. Żeby dalej rozwijać naszą wspólnotę musimy kontynuować politykę mądrych inwestycji. Łeba potrzebuje konsekwentnej kontynuacji rozpoczętych w ostatnich latach działań, które będą stanowiły krok milowy w rozwoju naszej gminy.

Życzę Wam, Drodzy Łebianie, abyśmy w najbliższym czasie potrafili zachować rozsądek i nie pozwolili sobie na wyssanie z Łeby tego co w niej najbardziej wartościowe.

Andrzej Strzechmiński

List do Mieszkańców Łeby - Andrzej Strzechmiński